Mikó Zsolt író, költő, férfi, szerelmes bolond. Örök álmodozó, silány, de határozott realista. Ember.

Back to the list

Igazság?

Igazság? Valóban létezik? Vagy csak lelkünk földi hüvelyének, bőrünkké vált takarója?

✍️✍️✍️

...kérdésre válasz, vétkezésre bűn, kételyre bizonyság, kínokra megváltás, távolodásra érkezés, álmokra ébredés. Életre halál, szemekre homály, vágyakra kénysze


r, szavakra ékszer, mozdulatra bénulás. Édesre keserű, nevetésre gyász, üvöltésre csend, feldúlásra rend. Szenvedélyre közöny, vétlenre büntetés, társakra magány, kárhozatra ima, áldozatra iga. Versekre próza, elmúlásra rózsa, fájdalomra gyönyör, halottakra gödör. Megtérésre pokol, mennyországra nyomor, szégyenre büszkeség, vétkekre büntetés. Csúfságra fény, bússágra remény, hazugságra kegy, csalárdságra vigasz, hamisságra igaz. Ájulásra támasz, kérdésre válasz…Ez.

#MikóZsolt™ @mikozsoltofficial. .

View on Facebook