Back to the list

A magyarországi holokauszt emléknapra...


1933 és 1945 között az emberi történelem egyik legsötétebb korszaka köszöntött be, 

a náci Németország aktuális vezéralakja, az erősen fasiszta elveket valló 

Adolf Hitler zsarnoki irányítása alatt. A hatalmas méreteket öltő antiszemitizmus, 

erősen rányomta bélyegét erre a kegyetlen, emberséget nélkülöző korra 

és örökre megpecsételte az elszenvedő zsidóság sorsát. 


Égő, egészen elégő áldozat… Ezt a kifejezést találjuk a Biblia görög fordításában, 

a holokauszt szó vonatkozásában. Nagyon erősen kifejezi ez a kollokáció 

ezen borzalmas korszak lényegét, szörnyűségeit. Ezt a faji alapon megkülönböztetett, 

vallását vállaló és gyakorló népcsoport tagjait szó szerint elégették… 

Minden élethez fűződő jogukat lábbal tiporták mikor szögesdróttal 

körbevett koncentrációs táborba zárták és tömeges gyilkolásukba kezdtek 

a führeri-ideológia égisze alatt. Idézet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, 

amelyet az 1948. december 16. –ai ENSZ Közgyűlés fogalmazott meg: 

első cikkely - „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. 

Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, 

hogy viseltessenek.” A náci propagandagépezet sulykolása és a rohamosan 

terjedő antiszemita nézetek miatt, a nemzetszocializmusi birodalmi mechanizmus 

kirekesztően viselkedett a fajelmélet szentségében a zsidósággal szemben, 

ellenük gyűlöletet és kíméletlen bánásmódot hirdetett. 

Harmadik cikkely: „Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz 

és a személyi biztonsághoz.” A hírhedt kancellár-diktátor csak az általa tiszta 

árja német faj bírt az élethez való létjogosultsággal… Ez a „mindenkihez” 

képest igen kevés… Hatodik cikkely: „Mindenkinek joga van ahhoz, 

hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.” 

1935 –ben az úgynevezett „nürnbergi törvények”, pontosan szabályozott módon 

tiporta sárba a fenti paragrafus által meghatározott elveket. 

A szöveg szerint: „… zsidó nem lehet birodalmi polgár. 

Politikai ügyekben nem illeti meg szavazati jog. Közhivatalt nem tölthet be.” 

A rendelet ezen része megválaszolja azon a fentebb említett 

48 -as decemberi ENSZ-nyilatkozat figyelmen kívül hagyását is, miszerint: 

„Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.” 

és „Senkit sem lehet állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatása 

jogától önkényesen megfosztani.” ( 15. cikkely ) 

Az üldözésre a hitleri önkény a legkülönfélébb eszközöket vonultatta fel… 

Zsidó intézményeket, üzleteket, zsinagógákat gyújtottak, semmisítettek meg, 

kirekesztő és megkülönböztető jelleggel kötelezték a zsidó embereket ötágú 

„Dávid-csillag” viselésére. A vagyontárgyaik és pénzük teljes mértékű elkobzásával, 

úgymond „kiírták” őket az emberi társadalom forgatókönyvéből. 

Mindez egy rendezett elv mentén, óramű-gépezetszerűen, kegyetlen tervekkel tarkítva. 

Ezekben lépésről-lépésre haladva valósították meg a népirtást, amelyben 

az európai zsidó népesség hetvenkét százaléka elpusztult.

 

Az emberi gonoszság nem ismer határokat… Azonban semmiféle felsőbbrendűségi-elv, 

semmilyen diktátori magatartás nem szolgálhat magyarázattal arra, 

amit ezekben a vészterhes időkben a náci Németország, azok ellen elkövetett, 

akik ezeket a borzalmakat el voltak kénytelenek szenvedni… 

Generációkon át húzódik végig a vérző seb, amelynek begyógyítására 

talán száz emberöltő is kevés.  Felhasznált források:

Kizárólag azok az idézetek, amelyek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából lettek kiemelve,

valamint egy citátum a „nürnbergi törvényekből”. 


Az idézeteken kívüli szövegre, minden jog fenntartva! 

©Mikó Zsolt/2018.