Back to the list

His verbis ( Ezekkel a szavakkal)

Szertelen, émelygő zuhanás során 

Zajong, erősen jajong a szív, 

Erőtlen szél, mint szárnyain dobál.


Rejtőző, eltűnő csendes hangok 

Elhallgattatnak; csak szemed hív. 

Tétlen bámulom szépségét, 

Lecsukló fejem alig tart; harangok, 

Elmém csengettyűi súgják: 

Kell még, hogy lássam fényét.